czwartek, 31 grudnia 2015

Antykoncepcja hormonalna opieka czy zamach na zdrowie?


  Książkę, którą mam przyjemność przedstawić najlepiej opisze fragment wstępu:
"Główną siłą napędową powstania książki (...) było poszukiwanie prawdy. Chcieliśmy poznać prawdę o mechanizmach działania doustnej antykoncepcji hormonalnej, i to nie tylko na układ rozrodczy kobiety. (...)Wiedzę tę chcemy udostępniać wszystkim, niezależnie od ich światopoglądu czy stanowiska zajmowanego względem antykoncepcji. Uważamy, że każdy ma pełne prawo, a także - jeśli zaleca stosowanie lub stosuje antykoncepcję hormonalną - obowiązek poznać szczegółowo jej działanie."
 
  Praca zbiorowa "Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalne" powstała pod redakcją lek.med. Doroty Łucji Jarczewskiej, opublikowało Wydawnictwo Medyczne medipage. Mój skromny udział polega na dostarczeniu kilku ilustracji do ulotki dołączonej do książki pt."Doustna antykoncepcja hormonalna:opieka zdrowotna czy zamach na zdrowie?"